phone+38 (044) 587 58 33
mail info@vityag1.com.ua
( багатоканальний)
Меню розділу

Популярі послуги

Кліенти

Відгуки

Товарна біржа в Україні буде працювати прозороБіржова діяльність в Україні регламентується низкою нормативних актів, зокрема, статтею 280 Господарського кодексу України. Робота товарної біржі на сьогоднішній день дуже далека від загальноприйнятих у світі правил і стандартів. Це стосується як економічних, так і організаційних аспектів. Саме з метою удосконалення діяльності товарної біржі кілька народних депутатів України розробили законопроект № 3879, що стосується оптимізації діяльності, відкритості та прозорості біржових процесів.

Зокрема, даний законопроект передбачає можливість правового закріплення норми про обов'язкову публікацію на сайті всіх актуальних і діючих правил і стандартів біржової торгівлі. Опублікуванню повинні підлягати і повні переліки умов діяльності біржового арбітражу.

Також на офіційному веб-сайті біржі пропонується оприлюднити всі вимоги до стандартних біржових контрактах і вимоги щодо якості продукції.

Існуючі нормативні акти не повною мірою забезпечують публічність і відкритість біржі і носять дуже поверхневий характер.

Тому, норми законопроекту пропонують:

- Розкривати терміни проведення всіх торгових операцій;
- Розміщувати відомості про плановані і актуальні пропозиції і тендерах із зазначенням обсягів укладених і укладених угод.

Крім усього іншого, законопроект пропонує доводити до відома всіх бажаючих середньозважені ціни по деяких видах продукції.
Ці та інші доповнення і зміни, на думку авторів законопроекту, будуть свого роду стимулом впровадження в практику товарної біржі сучасних біржових механізмів.

Удосконалення роботи товарної біржі відбувається в контексті розвитку економічних реформ в країні в цілому. Адже нестабільна економіка, зростання цін на продукцію і сировину заважає українським підприємцям http://www.vityag1.com.ua чесно вести бізнес в країні. Можна сподіватися, що законодавча і фінансова підтримка держави в організації діяльності біржі поверне довіру і підтримку вітчизняних виробників.