phone+38 (044) 587 58 33
mail info@vityag1.com.ua
( багатоканальний)
Меню розділу

Популярі послуги

Кліенти

Відгуки

Аналіз собівартості продукціїДля того, щоб аналізувати собівартість, прийнято виділяти кілька видів витрат і здійснювати певну угруповання за так званим статтями. Це пов'язано, насамперед, з окремим аналізом порівняння планових витрат з фактичними і фактичних з витратами минулих періодів. Так за видами витрати можуть бути узагальнені в кілька специфічних груп, але цілому такий аналіз не надто результативним.

Цими групами можуть бути матеріальні та нематеріальні витрати. До перших відносяться витрати матеріалів та їх отримання, а до нематеріальних відповідно витрати, не пов'язані з матеріалом і обладнанням. До них відносяться вкладення в науково-дослідні роботи, інженерні дослідження, патенти і авторські права на використання різних технічних розробок.

При занадто великих вкладеннях в наукові та інженерні дослідження відбувалося зменшення коефіцієнта ліквідності оборотних коштів і збільшення частки необоротних активів. Для цього застосовувалися методи виділення додаткових етапів завершеності робіт і видів витрат у складі цих робіт - зокрема на дослідження і наукові розробки.

Тоді можна було закривати виконання частини робіт у звітному періоді, що дозволяло б отримувати відповідну частину доходів і більш раціонально сплачувати податок на прибуток і додану вартість. Адже тільки у разі визнання собівартістю це можна було б зробити. Можуть бути виділені прямі і непрямі, постійні та змінні види витрат. Іноді автори підручників задаються питанням відмінності понять витрат і витрат. Вважається, що витрати відносяться до фактичного періоду, а витрати можуть бути плановими.

Також до витрат відносять витрата матеріалів, що не завжди пов'язано з вибуттям грошових коштів у звітному періоді. Постійні витрати розуміють відсутність залежності витрачених коштів і матеріалів і випуску того чи іншого обсягу (кількості) готової продукції. Це можуть бути орендна плата і амортизаційні відрахування. Оскільки амортизація являє собою списання частини вартості обладнання та інших основних засобів на собівартість продукції, але не фактичні грошові витрати, то для аналізу собівартості її прийнято виключати зі складу аналізованих сум. Найчастіше для аналізу виділяються елементи витрат, такі, як матеріали, оплата праці, накладні витрати. Також виключається з аналізу оренда, як постійний витрата.