phone+38 (044) 587 58 33
mail info@vityag1.com.ua
( багатоканальний)
Меню розділу

Популярі послуги

Кліенти

Відгуки

5 принципів міждержавної податкової гармонізації в ЄССитуація, яка спостерігається при адаптації податкової системи держави, яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу, характеризується тим, що в даному випадку адаптація оподаткування є однією з необхідних умов членства в ЄС. Тому особливого ефекту розвитку фіску країна на початкових етапах не очікує. Але адаптацію проводять іноді навіть всупереч національним інтересам, з метою отримання в подальшому більшої віддачі від членства в угрупованні, щодо збитків, понесених в процесі адаптації.

При адаптації податкової системи спостерігається ще більше обмеження фіскальної свободи, ніж при гармонізації податків. Оскільки держава, яка прагне членства, не може виступати із законодавчими ініціативами на наддержавному рівні. Але, навіть враховуючи всі незручності, створювані процесом адаптації, принцип свободи не порушується, оскільки держава свідомо дозволяє певні обмеження власного фіскального суверенітету.

Хоча під час міждержавної податкової гармонізації і відбувається певне обмеження фіскальної свободи країн-членів Євросоюзу, це не є підставою для визнання неправомірності даного процесу. Основне підставу для формулювання згаданого твердження - наявність однакових умов і можливостей для всіх держав-членів. Це забезпечують основні інституційні принципи, на яких ґрунтується розвиток податкової гармонізації в ЄС:

1) пропорційності,
2) субсидіарності,
3) одноголосності,
4) податкової недискримінації,
5) нейтральності оподаткування.

Принцип пропорційності передбачає обмеження діяльності інститутів ЄС повноваженнями, наданими їм установчими документами ЄС і встановленими цілями європейської інтеграції.

Відповідно до принципу субсидіарності інститути ЄС не мають права самостійно втручатися у функціонування будь-якого з сегментів економіки країн-членів Євросоюзу. За винятком випадків, коли таке втручання необхідне для виконання стратегічних завдань ЄС. В даному випадку в сферах, які не відносяться до компетенції тільки ЄС, встановлені дії можуть здійснювати його органи тільки у випадку, якщо намічену мету не можуть досягти відповідні країни-члени ЄС.

Іншим досить важливим принципом міждержавної податкової гармонізації в ЄС є принцип одноголосності, яким задекларовано, що будь-яке рішення по формуванню податкової політики в ЄС мають приймати при одностайному згоді країн-членів Євросоюзу і зафіксувати у відповідній нормі інтеграційного законодавства. Саме цей принцип не дозволяє обмежувати фіскальну свободу держав-членів у разі такої загрози.